411193
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
156
439
851
407767
10457
22748
411193

Your IP: 192.168.2.69
2022-05-25 07:17

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Post on 25 กุมภาพันธ์ 2559
by Super User
ฮิต: 2165

วิสัยทัศน์  พันธกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

                                    วิสัยทัศน์

                                     แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

                                    พันธกิจ                             

                                     1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงา   

                                     2. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า

                                     3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน

                                     4. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล