030765
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
152
432
804
27739
5611
6254
30765

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-20 05:56

               วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง ได้ดำเนินการการสำรวจเอกสารเพื่อรอทำลายในปี 2560

 

                   

                    

 

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเมธี สุพรรณฝ่าย) เป็นประธาน ทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับสถานประกอบกิจการในจังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2559 โดยสถานประกอบกิจการ จำนวน 8 แห่ง ลูกจ้าง 1,784 คน  จัดกิจกรรมประกอบด้วย จัดพิธีกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และการบำเพ็ญประโยชน์ภายในสถานประกอบกิจการและพื้นที่ข้างเคียง

 

                                      

                                    

 

                                     

                                    

                                    

หมวดหมู่รอง